ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

«Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις»

hr

Responsive

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να είμαστε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων καινοτομίας , πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ευρώπη, εμμένοντας πιστοί στις αρχές μας που συνίστανται στη Γνώση, στην Αποτελεσματικότητα, στην Αξιοπιστία και στην Ακεραιότητα.

no framework

Όραμα

Αποστολή μας είναι να είμαστε η πιο αποτελεσματική εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα, εμμένοντας πιστοί στις αρχές μας που συνίστανται στη Γνώση, στην Αποτελεσματικότητα, στην Αξιοπιστία και                             στην Ακεραιότητα.              

                                                                      

support

Ανθρώπινο δυναμικό

Το προσωπικό της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αποτελείται από υψηλών προσόντων τεχνοκράτες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Τόσο το μόνιμο προσωπικό όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι κάτοχοι διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με μεγάλη διεθνή εμπειρία .

Zeus Consulting

Επικοινωνία

  • homeΖΕΥΣ Συμβούλων
  • mailinfo[at]zeusconsulting[dot]com

Zeus Consulting